Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Driftsregnskap og budsjettering

inkl. Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering (5. utgave)
av Aage Sending og Tor Tangenes, med bidrag av Svein Gjønnes

I boksen nedenfor kan du laste ned rettinger og andre ressurser til læreverket.

Korreksjoner/suppleringer:

Læreboka
2. utgave 2007 (sist oppdatert 19-04-2007):

19.04.2007 s. 368, siste avsnitt før kap. 12.1.5: 4 263 667 rettes til 4 288 667 som en følge av at 11 708 000 inne i parentesen skal endres til 11 733 000. Videre skal 1 428 267 endres til 1 440 667 siden de to første tallene i parentes etterpå må endres til 4 288 667 og –1 200 000.
24.05.2007 s. 509 (U 15.2): nevneren i første brøken endres til Driftsinntekter (i stedet for Gjennomsnittlig totalkapital)
I nedlastingsbiksen til høyre kan du laste ned en liten budsjettmodell til (omtalt på s. 400-403 i boka).

Passordbeskyttede ressurser

Forelesere som benytter boka som pensum, kan få tilgang til eget passordbeskyttet område, med diverse ressurser knyttet til bok, arbeidshefte og undervisning (se nedenfor). Her er også løsning på oppgaver som ikke har løsning i arbeidsheftet. Kontakt forlaget på digitalt@fagbokforlaget.no for å få tildelt brukernavn/passord.

Ressurser